İşçi ve İşveren Hukuku

İş hukuku alanında gerekli tecrübeye sahip avukat kadrosu ile hizmet veren Gözlem Hukuk Bürosu; müvekkil kadrosu içindeki farklı sektördeki ticari şirketlerin özellikle iş sözleşmelerinin hazırlanması ve tadilatı, sözleşmelerin günün şartlarına ve güncel mevzuata uyarlanmasının sağlanması, çalışanlar ve işverenler arasındaki olası uyuşmazlıkların oluşmasından önce gerekli tedbirlerin alınarak iki tarafın da hukuki menfaatlerinin uyuşmazlık öncesinde sağlanması, iş akdi feshinin kanuna uygun bir şekilde yapılması konusunda profesyonel destek sağlanması, iş akdinin sona ermesi sonrası yaşanacak ihtilafların alternatif hukuk yolları marifetiyle çözüme ulaştırılması, dava takibi ve güncel emsal kararların uygulamaya elverişli düzenlenmesinin yapılması konuları dahil olmak üzere müvekkillerinin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun hukuki hizmeti vermektedir.

Buna yönelik olarak, büromuzca verilmekte olan hizmetleri şu şekilde örnekleyebiliriz;

  • Ticari şirket ünvanlı müvekkillerin insan kaynakları departmanı ile entegre bir şekilde mevcut kanun değişiklikleri yönünde yıl içinde tekrarlanan eğitimler verilmesi, toplantılar düzenlenmesi,
  • İşveren müvekkillerin mevcut iş sözleşmelerinin hazırlanması, güncellenen mevzuat çerçevesinde gerekli değişikliklerinin yapılması
  • İşveren müvekkillerin ve çalışan müvekkillerin günlük konularla ilgili hukuki sorunlarına yönelik danışmanlık hizmeti
  • Tazminat, işe iade, fazla mesai, işçi alacakları ve işe iadeye ilişkin davaların takibi,
  • Fesih bildirimi, ihtarname, savunma alınması gibi yazılı prosedürlere yönelik hukuki danışmanlık
  • Arabuluculuk ve yargılama süreçlerinin takibi de dahil olmak üzere uyuşmazlık çözümü.

Bize Ulaşın