Miras Hukuku

MİRAS HUKUKU VE MİRAS PAYLAŞIMI

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve verilere göre ülkemizdeki dava konusu uyuşmazlıkların büyük bölümünü miras hukuku ve miras paylaşımı davaları oluşturmaktadır. Miras Hukuku ve Miras paylaşımı hususlarının toplum her kesimini ilgilendirmesi sebebi ile Gözlem Hukuk Bürosu olarak öncelikli ilkemiz ; uyuşmazlık çıkması öncesinde tarafların ihtiyaç ve talepleri göz önüne alınarak hukuki zemin doğrultusunda vasiyetname , miras paylaşım sözleşmesi, mal rejimine tabi malvarlıklarına ilişkin paylaşım sözleşmesi yapılması gibi hukuki tedbirlerin baştan alınması yönünde gereken hukuki destek ve danışmanlığın sağlanmasıdır.

Miras hukukuna tabi olan yargılama süreçlerinde gerek dava aşamalarının uzun sürmesi ile hak sahiplerinin uzun zaman miras haklarından yararlanamamaları, gerek aile içinde istenmeyen kırgın ve dargınlıklara sebebiyet vermesi ile manevi kayıplara da yol açması sonuçlarını baştan bertaraf etmek adına taraflara , olası bir dava öncesinde en uygun çözümü bulmak odaklı olarak danışmanlık ve hukuki destek vermekteyiz.

Bu doğrultuda müvekkillerimize sunmakta olduğumuz çözüm önerileri ile hukuken taraflar arasında denge ve ihtiyaç tatmininin sağlanması mümkün olmaktadır. Gözlem Hukuk Bürosu bu yönde yapmış olduğu çalışmalar ve hukuki düzenlemelerle kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.

Bize Ulaşın